Pågående prosjekter

Riving og oppbygging av nye leiligheter i Væringkleiva.

Oppføring av 8 moderne eneboliger med felles underjordisk garasjeanlegg.

Utvalgte referanser

Paradox Museum

Wesselkvartalet

Flyt Entreprenør er et entreprenørselskap som tilbyr tjenester innenfor nybygg, rehabilitering, oppussing og tilbygg for profesjonelle kunder.

Vi legger høy vekt på kompetanse og kvalitet, samtidig som vi alltid er tilgjengelig og imøtekommende for kundens krav og ønsker. Det er dette som gjør at vi har fornøyde kunder som bruker oss gang etter gang.

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er noe vi i Flyt tar på alvor – våre kunder skal være trygge på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget. HMS-planer for hvert byggeoppdrag blir utarbeidet av oss, og her blir retningslinjene for prosjektet lagt.

Vi i Flyt kan glede oss over at vi har ansatte som er stolte av faget sitt. Og vi gjør alt vi kan for å tilby holdningsskapende arbeid og godt miljø. Vi er overbevist om at medarbeidere som trives og som jobber i et stabilt og godt miljø, skaper trivelige og lønnsomme prosjekt til gode for både kunden og Flyt.