Fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er noe vi i Flyt tar på alvor – våre kunder skal være trygge på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget. HMS-planer for hvert byggeoppdrag blir utarbeidet av oss, og her blir retningslinjene for prosjektet lagt. For å ivareta HMS på byggeplassen på en effektiv og oversiktlig måte har vi valgt å benytte digitale HMS-tavler fra Certior.

Sikkerhet foran alt!

Våre tømrere og underleverandører bruker kun godkjente stillas og lifter. Vi har fokus på at tømrere og andre på byggeplassen ikke blir eksponert for miljøgifter og asbest – ved å foreta jevnlige vernerunder og kontroller på byggeplassen. Våre ansatte blir opplært i bruk av verneutstyr og innehar de sertifikater som trenges for den aktuelle jobben.

Et bevisst forhold til miljø

Flyt er stolte av å være Miljøfyrtårn og har stor fokus på kildesortering og oversikt over hva slags avfall vi produserer. Vi lager avfallsplaner og kildesorterer ved å bruke atskilte konteinere for forskjellige typer avfall. I dag er det mange arkitekter og byggherrer som beskriver og ønsker bruk av eksklusive materialer, såkalte oversjøiske materialtyper.

Vi i Flyt sjekker ut om materialene som blir levert, er lovlig importert, og så godt det lar seg gjøre søker vi dokumentasjon på at tresortene ikke er fredet og omfattet av importforbud.

Vi som er eiere og ledere i Flyt, kan glede oss over at vi har ansatte som er stolte av faget sitt. Og vi gjør alt vi kan for å tilby holdningsskapende arbeid og godt miljø. Vi er overbevist om at medarbeidere som trives og som jobber i et stabilt og godt miljø, skaper trivelige og lønnsomme prosjekt til gode for både kunden og Flyt.

Byggebransjen kan oppleve store konjunktursvingninger, og det kan derfor til tider være nødvendig å supplere vår faste stab med innleide tømrere. Flyt bruker kun faste leverandører/utleiefirma, og vi har forsikret oss om at det er faglig sterke tømrere som kommer til oss. De er ansatt under skikkelige forhold og i samsvar med gjeldende lover og regler. Det er også en trygghet for våre kunder.

Digital HMS-tavle

På byggeplassen bruker vi digitale HMS-tavler fra Certior. De digitale HMS-tavler bidrar ikke bare til å effektivisere HMS-arbeidet, men de gir også prosjektlederen god oversikt over aktiviteten på byggeplassen. HMS-tavlene er tilpasset vårt eget HMS-system, og settes enkelt opp av våre prosjektledere i forkant av et prosjekt. Ved hjelp av noen få tastetrykk kan prosjektlederen oppdatere HMS-tavlene, eller sende beskjeder til byggeplassen.

Alle som registrerer seg på prosjektet med HMS-kortet, vil få opp de dokumentene de skal lese og signere før arbeidet kan starte. Brukeren kan også selv velge språk, samt navigere mellom nyttig informasjon som beskrivelser og tegninger. Vår prosjektleder kan når som helst oppdatere tegninger, beskrivelser og annen informasjon direkte på HMS-tavlene ved hjelp av toveiskommunikasjonen med HMS-tavlene.

HMS-tavlene fra Certior hjelper våre prosjektledere med å få en bedre oversikt over byggeplassen, noe som er tidsbesparende og effektiviserer HMS-arbeidet.

Årlig Klima og Miljørapport tilgjengelig ved forespørsel.

Har du spørsmål?