Etiske retningslinjer

Dette er hovedpunktene for Flyt Entreprenør AS sine etiske retningslinjer.

Ansvarlighet – vi har selv ansvar for våre handlinger i vårt arbeid i Flyt Entreprenør AS

Redelighet – vi skal i enhver sammenheng opptre redelig og alle våre handlinger skal kunne tåle ”dagens lys”.

Respekt – vi skal behandle hverandre med respekt. Det samme gjelder i relasjonen til våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører.

Disse hovedpunktene skal være en rettesnor og viser hvilke forventninger og krav Flyt Entreprenør AS stiller til sine ansattes adferd og opptreden i forretningsdrift og samhandling med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre ansatte.