Verdier

Nettside-2

F

FOKUS

Våre kunder skal være trygge på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget.

L

LØNNSOMHET

Gjennom et sikkert, stabilt og godt arbeidsmiljø, skal vi skape lønnsomme prosjekter for kunde og for oss.

Y

YTE

Vi vil med en god arbeidsmoral og gode holdninger alltid yte en maksimal innsats for våre kunder.

T

TILLIT

Vi skal alltid kunne overlevere ett produkt til våre kunder som vi kan se tilbake på med stolthet og som våre kunder kan glede seg over i mange år fremover.