Rammeavtale for bedrifter og borettslag

Vi er en fleksibel entreprenør som setter store mål med hensyn til samarbeid, budsjettrammer og fleksibilitet. Vi har leverandører på de fleste fag vi kan spille på som igjen kommer gårdeiere og byggherrer til gode, med åpenhet og grundig oppfølging av prosjektene. Dette har vist seg å gi smidige prosjekter der alle parter er tilfredse. Vårt engasjement gir oss i tillegg en unik kjennskap til bygget, som kan spare en gårdeier for betydelige kostnader over tid, da vår serviceavdeling vil kunne tilby det fortløpende vedlikeholdsmessige ansvaret for bygget.

Dere blir prioritert

Ved å inngå en rammeavtale med oss sier dere ja takk til å bli prioritert når det haster. Vi har garanterte responstider i alle våre avtaler. Dette gjør at dere alltid kan stole på å få tak i oss når dere trenger det som mest.

Hva vi kan tilby

Vi har tømrere og murere samt leverandører i de fleste fag med fagbrev og høy teknisk kompetanse. Når vi inngår en avtale tildeler vi kontrakten en fast kontaktperson som vil følge opp arbeidene på deres eiendommer.

Kostnadseffektivt

Det er mye penger å spare på å inngå en rammeavtale. Ikke bare fordi dere får rabatter, men våre folk vil kjenne deres eiendommer og vil være i stand til å utføre jobben raskere og mer effektivt.

Våre godt innarbeidede rutiner for HMS og kvalitetssikring, har resultert i at oppgavene løses på en profesjonell måte. Trygghet, tillit og profesjonelle medarbeidere er avgjørende faktorer i et prosjektsamarbeide. Vi vet å sette disse verdiene i fokus, noe som har resultert i gode og effektive prosjekter, både store og små.

Flyt Entreprenør benytter flere innovative verktøy for å effektivisere prosjektgjennomføringen og gi dere som kunde god innsikt i alle prosjektets faser. Gjennom verktøyet CheckD gir vi deg innsikt i prosjektet, og systemet gir dere mulighet til å følge med på gjennomføringen underveis. Befaringer kan også gjennomføres med hjelmkamera som gjør at alle kan følge med selv om man ikke har mulighet til å være tilstede fysisk. På større prosjekter benytter vi StreamBeam, som blant annet gir dere mulighet til å se hvordan hele prosjektet skal være gjennom en 3D-modell av prosjektet.

Har du spørsmål?