Paradox Museum Oslo

Bygging av vegger for sanseinstallasjoner, legging av diverse gulvtyper, elektriske installasjoner, ståltrapper, bygging av diverse sanse installasjoner, himlingsarbeid, oppgradering av sprinkler og røranlegg.