Digitalisering

Flyt Entreprenør satser på digitalisering, for å øke effektiviteten på prosjektene våre, samtidig som det gir bærekraftige gevinster.

Gjennom bruk av INVO, CHECKD og digitale HMS-tavler får vi effektivisert hverdagen til våre ansatte, og tiden vi bruker på prosjektene. Det legger også til rette for mindre reising, ved enklere kommunikasjon digitalt.