Rehabilitering og oppgradering av næringseiendom

Moderne og attraktive næringslokaler er en nøkkelfaktor for å tiltrekke seg gode leietakere, og ikke minst er det viktig for å opprettholde gode leiepriser. Når næringseiendom trenger rehabilitering og oppgradering, er det viktig å finne en samarbeidspartner som finner de beste løsningene og gjennomfører jobben smidig. Vi i Flyt har spesialiserte team og gode samarbeidspartnere som har bred erfaring på alt fra rehabilitering av store næringslokaler til enkle oppgradering i små kontorer.

Attraktive lokaler for økt trivsel

For veldig mange bedrifter er lokalene en nøkkelfaktor for god trivsel på arbeidsplassen. Det er viktig at kontorene fremstår som moderne og innbydende, samtidig som inneklima og andre HMS-hensyn er på plass. Flyt er svært opptatt av at kunden skal få løsningen de drømmer om, og derfor involverer vi kunden i alle faser av prosessen. Vi er lydhøre til deres ønsker og strekker oss langt for at de skal bli oppfylt. Med vår brede erfaring fra mange ulike typer prosjekter, kommer vi gjerne også med anbefalinger på ulike løsninger dersom det er ønskelig.

Fokus på HMS ved rehabilitering og oppgradering

HMS er noe vi i Flyt tar på alvor og vi har gode verktøy for å kunne ivareta HMS på en effektiv og oversiktlig måte. Vi utarbeider HMS-planer for alle prosjekter vi utfører og dere som kunde skal være trygge på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget. Gjennom Certior bruker vi digitale HMS-tavler som gir oversikt over aktiviteten på byggeplassen og er med på å effektivisere HMS-arbeidet.

Flyt er en Miljøfyrtårn-bedrift og har stort fokus på avfallshåndtering i alle prosjekter, og sjekker alltid ut hvor materialene kommer fra og at de er lovlig importert. Sikkerheten til tømrere og andre på byggeplassen er vår høyeste prioritet, og vi bruker derfor kun godkjente stillaser og lifter. I tillegg utfører vi jevnlige vernerunder for å sørge for at ingen på byggeplassen blir eksponert for asbest og miljøgifter.
Les mer om vårt fokus på HMS her.

Følg med på prosessen

Flyt Entreprenør benytter flere innovative verktøy for å effektivisere prosjektgjennomføringen og gi dere som kunde god innsikt i alle prosjektets faser. Gjennom verktøyet CheckD gir vi deg innsikt i prosjektet, og systemet gir dere mulighet til å følge med på gjennomføringen underveis. Befaringer kan også gjennomføres med hjelmkamera som gjør at alle kan følge med selv om man ikke har mulighet til å være tilstede fysisk. På større prosjekter benytter vi StreamBeam, som blant annet gir dere mulighet til å se hvordan hele prosjektet skal være gjennom en 3D-modell av prosjektet.

Ta kontakt for en prat om ditt prosjekt

Flyt har bred erfaring fra store og mindre prosjekter, og hjelper deg gjerne med ditt prosjekt. Kontakt oss for en prat om hva du ønsker med din næringseiendom, så finner vi sammen frem til beste løsning.

Har du spørsmål?