Miljøansvar

Vi i Flyt Entreprenør er bevisste på vårt miljøansvar og jobber kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder.

Miljøfyrtårnsertifisert

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Klimaregnskap

Som et voksende entreprenørselskap har vi et stort ansvar når det kommer til klima og redusering av utslipp. Vi jobber kontinuerlig med å bedre vårt klimaregnskap. 


Har du miljøtips til oss? 


Kontakt oss på: post(a)flytas.no

Kildesortering

Vi har satt oss et mål om å oppnå minimum 80% kildesortering på alle våre prosjekter.

Legg til din overskrift her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.