Miljøansvar

Vi i Flyt Entreprenør er bevisste på vårt miljøansvar og jobber kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder.

Miljøfyrtårnsertifisert

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Firmabiler

Som entreprenørfirma med flere prosjekter på ulike steder, er vi avhengig av firmabiler for å komme oss rundt på nødvendige oppdrag. Vi jobber med å fase ut fossilbiler og får stadig en større andel el-biler. For å bidra til å lette bedriftens klimaavtrykk.

Kildesortering

Vi har satt oss et mål om å oppnå minimum 80% kildesortering på alle våre prosjekter.

Legg til din overskrift her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.