Åpenhetsloven

Flyt Entreprenør er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

Egenvirksomhet

Flyt Entreprenør jobber kontinuerlig med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi skal gjøre gode valg av leverandører og underleverandører, og hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjeden.

 

Leverandører

Vi arbeider for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår virksomhet, og jobber kontinuerlig med å følge opp våre leverandører for å sikre at de også etterlever kravene i åpenhetsloven.

Vi er opptatt av å opprettholde åpent og tillitsfullt samarbeid med alle våre interessenter.

 

Redegjørelse

Redegjørelse åpenhetsloven

 

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om vår etterlevelse av Åpenhetsloven. Ta gjerne kontakt med oss på post@flytas.no.