Åpenhetsloven

Flyt Entreprenør er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.


Egenvirksomhet

Flyt Entreprenør jobber kontinuerlig med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Vi skal gjøre gode valg av leverandører og underleverandører, og hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjeden.Leverandører

Vi arbeider for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår virksomhet, og jobber kontinuerlig med å følge opp våre leverandører for å sikre at de også etterlever kravene i åpenhetsloven.


Vi er opptatt av å opprettholde åpent og tillitsfullt samarbeid med alle våre interessenter.Oppfordring

Dette er det første året der selskaper over en viss størrelse må redegjøre for sitt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i deres verdikjede. Aktsomhetsvurderingene vil være en kontinuerlig prosess frem til vi oppnår en bærekraftig forretningspraksis som omfatter hele verdikjeden, helt ned på råvarenivå. Dette vil ta tid og krever samarbeid i bransjen, på tvers av bransjer, markeder og land for å oppnå. Derfor oppfordrer vi alle firmaer, uavhengig om de omfattes av åpenhetsliven, til å starte dette arbeidet.


Vi ser frem til vårt eget og bransjens videre arbeid med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 


Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om vår etterlevelse av Åpenhetsloven. Ta gjerne kontakt med oss på post@flytas.no.