Totalrehabilitering av 5 etasjer i Karl Johans gate 16

Totalrehabilitering av hele gården, samt etablering av glassgård.
Prosjektstørrelse 50mnok eks. mva.

Interiør arkitekt: Monn Interior Architects